Tin tức

QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ

QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO SQDB

Trong thời gian tham gia khóa đào tạo SQDB:

Được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp, trợ cấp (hằng tháng được hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp quân hàm của cấp thượng sĩ); chế độ tiền ăn; chế độ quân trang, đồ dùng sinh hoạt; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ khi tham gia dự thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức ….theo quy định.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo SQDB:

Được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình;

Được phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị;

Khi đủ điều kiện được thăng quân hàm theo quy định của Luật;

Được xếp vào đơn vị dự bị động viên; được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên và được hưởng phụ cấp…. theo quy định.

Trong thời gian tham gia huấn luyện DBĐV:

Bản thân được hưởng phụ cấp theo ngày làm việc; gia đình được hưởng trợ cấp; chế độ khám bệnh, chữa bệnh; chế độ trợ cấp tai nạn; trợ cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro;

Chế độ viếng sĩ quan dự bị từ trần…. theo quy định./.