TIỄN TÂN KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ THÁNG 8 NĂM 2022

Sáng ngày 05/08/2022, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Lễ tiễn các Tân kỹ sư (KS), kiến trúc sư (KTS) được tuyển chọn tham dự khoá đào tạo Sỹ quan dự bị (SQDB) tại trường Quân sự Quân khu 1, thời gian khóa đào tạo trong 04 tháng.

Thực hiện Quyết định số 999/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu gọi nam sinh viên tốt nghiệp đại học đào tạo Sĩ quan dự bị (SQDB) năm 2022, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã gửi Thông báo số 247/TĐ-ĐHXDHN ngày 27/4/2022 đến các đơn vị trong trường thông báo kế hoạch tuyển chọn 15 chỉ tiêu chính thức và 02 chỉ tiêu dự phòng là nam sinh viên có đủ điều kiện đi đào tạo SQDB.

Qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, Nhà trường đã tuyển được 17 tân KS-KTS vừa tốt nghiệp, đảm bảo về tiêu chuẩn lý lịch, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và sức khỏe để tham gia đào tạo sĩ quan dự bị, bàn giao cho Bộ Quốc phòng theo đúng quy định. Các tân KS-KTS được tuyển chọn sẽ trải qua quá trình huấn luyện 04 tháng theo chương trình đào tạo, huấn luyện của Bộ Quốc phòng, tại Trường Quân sự Quân khu 1 (Thượng Bình, Phú Bình, Thái Nguyên).

Thay mặt Hội đồng tuyển chọn, Thượng tá Triệu Huy Hiền – Phó trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng (GDQP) đã công bố các quyết định số 834 và 835/QĐ-ĐHXDHN của Nhà trường về việc gọi nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo SQDB (trong đó 15 chỉ tiêu chính thức và 02 chỉ tiêu dự bị).

Đại tá Nguyễn Thế Long – Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng chúc mừng các Tân KS-KTS đã được tuyển chọn, trúng tuyển để tham gia chương trình đào tạo. Đồng thời, thầy cũng giao nhiệm vụ và mong muốn các thành viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhất chương trình huấn luyện, khẳng định được chất lượng, bản lĩnh của sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Sau quá trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp được phong quân hàm SQDB và được đăng ký vào ngạch dự bị động viên; được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình khi chưa có lệnh động viên, và các quyền lợi khác theo quy định.

Đăng Được – Phòng TT&TS

Một số hình ảnh của buổi lễ

Đại tá Nguyễn Thế Long – Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ

Sinh viên Hoàng Tiến Dũng – đại diện cho các tân KS-KTS đi đào tạo SQDB phát biểu

Đại diện các Khoa và Nhà trường chụp ảnh kỷ niệm cùng các sinh viên được tuyển chọn