THÔNG BÁO TUYỂN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2022

GDQP: Thông báo tuyển nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022.