Giới thiệu

ban chủ nhiệm khoa gdqp huce

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 • Trưởng Khoa: Đại tá Nguyễn Thế Long.
 • Phó Trưởng Khoa: Thượng tá Triệu Huy Hiền.
 • Trợ lý Quân sự địa phương: Trần Văn Bằng.
 • Văn thư - Giáo vụ: Nguyễn Thị Hoàng Mai.
 • Các giáo viên.
 

Trưởng khoa

Đại tá Nguyễn Thế Long

Phó Trưởng khoa

Thượng tá Triệu Huy Hiền

Đội ngũ cán bộ

 • Thạc sĩ Khoa học quân sự, Đại tá: Nguyễn Thế Long
 • Thạc sĩ Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước, Thượng tá: Triệu Huy Hiền
 • Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Quốc Việt
 • Cử nhân quân sự - Kỹ sư Xây dựng DD&CN: Lê Đức Công
 • Kỹ sư Xây dựng DD&CN: Trần Văn Bằng
 • Giáo vụ: Nguyễn Thị Hoàng Mai

Trong quá trình giảng dạy và công tác, Khoa đã hoàn thành hơn 20 đề tài cấp Bộ và cấp Trường. Các đề tài NCKH hoặc bài tham luận của Khoa GDQP chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực Giáo dục & đào tạo theo học thuật mà đơn vị đã và đang đảm nhiệm. Trong đó, đề tài: “Giáo dục quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc cho học sinh, sinh viên” (Đề tài B68-GDQP, thuộc nhánh đề tài cấp Bộ số: 1876/QĐ-KHKT) đã nghiệm thu tháng 11/1990; Đề tài: “Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1 cho sinh viên Trường đại học Xây dựng”. Đề tài cấp trường đã được nhiệm thu tháng 12/2013; Tham luận: “Trường Đại học Xây dựng với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên” đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân tháng 1/2013.

Lĩnh vực hoạt động

Một số hình ảnh hoạt động

Liên hệ

 • Văn phòng Khoa Giáo dục quốc phòng: phòng 313 nhà A1 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội số 55 đường Giải phóng - Quận Hai Bà Trưng -  Hà Nội
 • Điện thoại: 0243.861.467.
 • Email: gdqp@huce.edu.vn